Зарубіжна література

Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури

у 2015-2016 навчальному році

І. У процесі підготовки до нового навчального року звернути увагу на ознайомлення  педагогів з новими документами Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

1. Наказ МОН України №518 від 08.03.2015 р. «Про внесення зміни до деяких наказів» – відповідно змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література". Просимо враховувати це при затвердженні Типових навчальних планів, оформленні шкільної документації, складанні поурочних планів.

2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22.05.2015 р. «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

3. Лист Міністерства освіти і науки України 31/9-305 від 26.06.2015 р. «Про особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

4. Наказ МОН України №585 від 29.05.2015 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».

5. Лист МОН України №1/9-51 від 05.02.2015 р. «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди».

ІІ. Мати програмне забезпечення вивчення зарубіжної літератури (див. перелік на офіційному веб-сайті МОН України – www.mon/gov.ua).

Звернути увагу, що у 5,6,7 класах викладання здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013; в яку внесено зміни, затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 585.

 У 8-9 класах – за програмою: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь: Перун, 2005р.

У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 №1021.

Програми розміщені на офіційному сайті МОН.

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах передбачає врахування міжпредметних зв’язків (особливо із українською літературою, історією України тощо), формування цілісної системи знань і уявлень про літературу як вид мистецтва і скарбницю гуманістичних цінностей, розвиток особистості учня як суб’єкта активної читацької діяльності, а також формування духовного світу громадянина України.

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється українською мовою. Твори вивчаються в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою, польською тощо) та розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.

 Особливої уваги потребує викладання зарубіжної літератури в 7 класі, яке у 2015-2016 навчальному році уперше здійснюватиметься за новою програмою (2013 року зі змінами 2015 року). Домінантою у викладанні зарубіжної літератури в 7 класі має стати національно-патріотичне і моральне виховання учнів на яскравих зразках світового письменства.

Учитель має спрямувати учнів на пошук потрібної книжки (в бібліотеці, в Інтернет-мережі тощо), на самостійне читання творів і в колі друзів, батьків (сімейне читання), на формування власної думки та творчий діалог щодо цікавої книжки.

Кількість видів контролю у кожному класі – не зазнала змін.

ІІІ. Дотримуватися правильного заповнення сторінки журналу із зарубіжної літератури відповідно до листа МОН України від 21.08.2010 №1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки №14-15.2010 р.) та перевірки зошитів із зарубіжної літератури відповідно до листа МОН України від 28.04.2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5 –11-х класах».

Під час оцінювання ведення зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

 Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір»не робиться.

 Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

ІV. Використовувати у навчальному процесі педагогічні технології та перспективний педагогічний досвід учителів зарубіжної літератури

  • учителя-методиста Гребінківської гімназії Володимира Васильовича Глібовця з проблеми «Програмно-методичне забезпечення викладання світової літератури за новими програмами. Використання ІКТ з метою підвищення читацької компетентності учнів». Адреса персонального сайту В.В.Глібовця -  http://svitlit.pp.ua
  • учителя Полтавського обласного ліцею для обдарованих дітей з сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному коледжі   ім. А.С.Макаренка Олега Миколайовича Куща,  переможця обласного та лауреата IV (заключного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Світова література», з проблеми «Формування на уроках світової літератури моральних компетентностей учнів з використанням сучасних інформаційних технологій». Адреса особистого сайту О.М.Куща -  http://svitlit.at.ua
  • учителя-методиста Малорублівської ЗОШ Котелевського району Євдокії Іванівни Кашуби, керівника обласної авторської творчої майстерні з проблеми «Дитяча література кінця ХХ – початку ХХІ століття: якісно новий зміст комунікації». Матеріали розміщені на сайті ПОІППО – poippo.pl.ua

V. Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати  періодичні фахові видання: журнали «Всесвітня література в школах України», «Зарубіжна література в школах України», газету «Світова література» та Інтернет-ресурси, зокрема сайт - Ingresua.tripod.com/domivka

 

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [8]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник
Календар
Календар України