Педагогічний колектив

 

Мета, пріоритетні напрямки роботи й основні завдання

на 2016-2017 навчальний рік

МЕТА : Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації

            індивідуального розвитку особистості в ході навчально-виховного процесу.

 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 1. Забезпечення реалізації Комплексної програму розвитку освітньої галузі Полтавської області, яка визначила стратегічні пріоритети на 2011-2017 роки.
 2. Упровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.
 3. Організаційно-методичне забезпечення виконання навчальних планів та програм.
 4. Розвиток активних форм співпраці з вищими навчальними закладами, методичними установами, громадськими організаціями з питання здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу й підвищення професійної майстерності вчителя.
 5. Збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів. Організація здорового способу життя учнівської молоді через збільшення кількості гуртків і секцій фізкультурно-оздоровчого напрямку, впровадження здоров’язберігаючих технологій в НВ процес.
 6. Забезпечення якісної підготовки учнів до ЗНО протягом 2016-2017 н.р.
 7. Забезпечення виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів, Програми системи виховання учнівської молоді.
 8. Пошук та залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу.

 

ЗАВДАННЯ:

 1. Поліпшення якості змісту освіти через особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів.
 2. Профілізація та диференціація змісту освіти як умова вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм.
 3. Організація психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талановитих дітей.
 4. Вдосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.
 5. Системне використання міжпредметних зв’язків та міжпредметної інтеграції.
 6. Забезпечення активної участі учителів школи у різних формах методичної роботи з метою оволодіння сучасними педагогічними та інформаційними технологіями та популяризації власного педагогічного досвіду.                                                                                                                            
 7. Здійснення цілеспрямованої підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень школярів.
 8. Реалізація додаткової освіти через систему позаурочної і позашкільної діяльності.
 9. спрямування виховної роботи на становлення демократично-орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості.
 10. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності.
 11. Удосконалення співпраці із батьківською громадськістю; поліпшення організації батьківської просвіти.
 12. Розвиток матеріальної бази школи із залученням батьків, спонсорів, громадськості.
 
Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [8]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник
Календар
Календар України