Освітня галузь "Суспільствознавство"

Історія України  Всесвітня історія 

Правознавство 

Громадянська освіта

Людина і світ

 Історія

У 2018/2019 навчальному році чинними програмами є:

для учнів 5-9 класів − «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. №804);

для учнів 11 класів − «Історія України. Всесвітня історія» (затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. №826).

Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за покликаннями: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html; http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html.

Учні 10 класу будуть навчатись за новими програмами − інтегрований курс «Історія: Україна і світ» або 2 окремі курси «Історія України» та «Всесвітня історія». 

Особливості вивчення інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ»

Інтегрований курс «Історія: Україна і світ», який запроваджується з 1 вересня 2018 р. для учнів 10-го класів закладів загальної середньої освіти, спрямований на формування розумінь і вмінь інтерпретувати історію України як частину світового культурного, економічного та політичного простору. 

Правознавство

Програма курсу з правознавства спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Під час вивчення правознавства особливу увагу варто звернути на права людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін. 

Також слід враховувати законодавчі зміни 2017-2018 років, що стосуються конституційно-правового та галузевого регулювання суспільних відносин в Україні.

Рекомендуємо використовувати матеріали освітньої платформи «Живемо в демократії» www.living-democracy.com.ua.

Громадянська освіта. «Людина і світ»

Із 2018/2019 навчального року в закладах загальної середньої освіти до інваріантної складової Типових навчальних планів введено інтегрований курс «Громадянська освіта».

Зміст громадянської освіти охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, аналітичні, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання та спрямований на формування громадянської компетентності особистості.

Громадянська освіта – це розвиток та соціалізація особистості, формування національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичному мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок.

Основними поняттями громадянської освіти є: людина, особа, громадянин, права людини, верховенство права, інклюзія, громадянська участь, демократія, держава, відповідальність.

Викладання громадянської освіти має відбуватись на трьох рівнях: - засвоєння знань; - розвиток розуміння і ставлень; - набуття практичного досвіду. Навчання учнів має включати самоаналіз/аналіз життєвих ситуацій та визначення способів їх регулювання, проектування процесу самовдосконалення, участь у житті школи, громади.

Програма включає орієнтовний перелік тем для практичних занять.

Учителі також можуть пропонувати власні теми, орієнтуючись на потреби учнів.

Курс громадянської освіти особливий тим, що головна увага в ньому приділяється не стільки отриманню учнями нової інформації, скільки виробленню навичок, умінь та формуванню ціннісних орієнтирів людини і громадянина, що є головним принцип компетентнісного навчання.

За таких умов ефективним способом оцінювання навчальних досягнень учнів є самооцінювання та взаємне колегіальне оцінювання у класі – методи, які дозволяють учням брати відповідальність на себе за власне навчання.

 

 

 

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [9]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Новий рік 2019 [40]
Календар
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Я маю право!
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник