Освітня галузь "Мистецтво"

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Художня культура

Мистецтво

Художньо-естетичний цикл

Особливістю 2018-2019 навчального року є те, що заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) працюватимуть за такими Державними стандартами:

- 1 клас – 2018 р. (Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 № 87. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogostandartu-pochatkovoyi-osviti);

-2-4 класи – 2011 р. (Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/);

- 5-10 класи – 2011 р. (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392- 2011-%D0%BF);

- 11 клас – 2004 р. (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24. Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-%D0%BF).

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Здобувач освіти: - виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньотворчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; - пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційночуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; - пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.

Типовими освітніми програмами (Під кер. Р.Б. Шияна та під кер. О.Я. Савченко. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli), за якими у 2018-2019 н.р. працюватимуть 1-ші класи ЗЗСО, на освітню галузь “Мистецтво” відведено 70 год. на рік (2 год. на тиждень).

У програмах зазначено: “Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі”.

Освітню діяльність у 2-4 класах ЗЗСО у 2018-2019 н.р. унормовано Наказом МОН від 20.04.2018 р. № 407, де зазначено, що:

Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОН України від 10 червня 2011 року № 572 “Про типові навчальні плани початкової школи”.

Навчальні плани початкової школи охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

На основі навчальних планів заклади освіти складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.

При виконанні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Варіативна складова навчальних планів використовується на: - посилення предметів інваріантної складової.

У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно.

Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу чи його заступником.

Учитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на посилення якого використано зазначені години; - запровадження факультативів, курсів за вибором; - індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учня, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво” або інтегрованим курсом “Мистецтво”.

Заклад ЗСО може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс “Мистецтво”.

Освітню діяльність у 5-9 класах ЗЗСО унормовано Наказом МОН від 20.04.2018 р. № 405 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”, у якому зазначено: Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОН України від 3 квітня 2012 р. № 409 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня” (зі змінами).

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [9]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Новий рік 2019 [40]
Календар
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Я маю право!
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник