НУШ 5 клас

Ідеї для проведення уроків у базовій середній школі

Пріоритетом Нової Української школи є формування навички навчатися протягом життя – самостійно ставити цілі та проєктувати шляхи їхньої реалізації, контролювати та оцінювати свої результати. Як спрямувати систему щоденних діяльностей учнів 5-х класів НУШ на розвиток їхніх ключових компетентностей, розвиток здібностей до самоосвіти й командної роботи? Діяльнісний підхід до навчання є неймовірно цікавим та ефективним інструментом для організації освітнього процесу, який реалізує принцип зв’язку навчання з життям та формує активну й ініціативну позицію учнів. Як його реалізувати на практиці? Про це і поговоримо!

Якість знань сучасних школярів безпосередньо залежить від їхньої мотивації до навчання та усвідомлення практичної цінності отриманої інформації. Аби знання учнів стали результатом їхніх пошуків, варто конструювати урок у формі логічно закінчених модулів із чітко визначеною метою, критеріями оцінювання та очікуваними результатами. Також слід враховувати принцип «ідеального» розподілу навчальної діяльності – максимальна ефективність роботи школярів досягається завдяки мінімальним діям вчителя. Ця концепція передбачає трансформацію:

 • позиції вчителя: до школярів із запитанням, а не з відповіддю;
 • позиції учня: пізнання світу, а не пасивне сприйняття інформації;
 • навчальної дії: створення учнем певного образу (слова, малюнка, схеми, плану);
 • оцінювальної дії: «Я вмію! У мене вийде!»;
 • емоційно-ціннісної оцінки, яка висловлює світогляд: «Я вважаю, що…».

Для стимулювання пізнавальної діяльності школярів варто вибирати неординарні прийоми та техніки, які зацікавлять їх із перших хвилин уроку та утримуватимуть їхню увагу протягом всього заняття. Ми підготували добірку прийомів, які стануть у пригоді на різних етапах уроку: 

1. «Нестандартний початок уроку» 

Розпочніть урок із суперечливого факту, який школярам важко уявити на основі наявної бази їхніх знань. Або  загадайте  загадку, відгадка до якої буде знайдена під час роботи з новим матеріалом.

2. «Асоціативний ряд»

На початку уроку попросіть школярів підібрати слова-асоціації до нової теми (правила, поняття) та запишіть їх на дошці. Коли учні сформують відносно правильний та достатній список, запропонуйте їм скласти правило або визначення за допомогою записаних слів, а потім порівняти його з підручником або словником. Після пояснення нового матеріалу попросіть учнів додати або прибрати слова з асоціативного ряду.

3.  «Хвилина на роздум»

Цей прийом сприяє розвитку вміння осмислювати та оцінювати свій досвід. Назвіть школярам ключове слово, яке безпосередньо пов'язане з темою уроку та попросіть їх протягом однієї хвилини записати свої думки, які з ним пов'язані. По закінченню часу запропонуйте школярам (за бажанням) їх прочитати всьому класу та надати відповіді на такі запитання:

 • Чому я записав саме ці слова? 
 • Про що я думав, коли писав ці слова? 
 • Щоб я хотів змінити у записах? 
 • Чи має написане для мене значення?

4.   «Ланцюжок ознак»

Цей прийом сприяє формуванню вміння описувати об'єкт через назви та значення ознак, визначати за заданими критеріями певний предмет і складати внутрішній план дій. Прийом проводиться за таким порядком:

 • 1-й учень називає об'єкт та його ознаку;
 • 2-й учень -  інший об'єкт із такою ознакою та іншу ознаку цього об'єкту;
 • 3-й учень - новий об'єкт із попередньою ознакою та нову ознаку (й так далі).

Такий прийом можна провести в інший спосіб. Повідомте (або запропонуйте учням вибрати) два об'єкти, які, на перший погляд, ніяк не пов'язані між собою. Школярі мають побудувати ланцюжок об'єктів та взаємодій між ними так, щоб перша взаємодія починалася першим об'єктом, а остання  закінчувалася другим. 

5. «Хто перший?»

Універсальний прийом, який сприяє формуванню вміння працювати в команді, слухати та чути один одного. Запропонуйте школярам об'єднатися у групи иа виконати ряд однотипних завдань на швидкість та правильність. Наприклад: 

1. На уроці української або іноземної мови заздалегідь підготуйте декілька копій тексту з помилками та попросіть школярів уявити, що вони працюють у редакції газети та відповідають за випуск чергового номера. Їхнє завдання – скорегувати текст, знайти та виправити помилки. 

2. На уроці математики напишіть на дошці однакові приклади у стовпчики за кількістю команд та запропонуйте школярам якомога швидко та правильно виконати всі завдання.

6. «Старт – Фініш»

Прийом може стати у пригоді під час актуалізації знань або на етапі рефлексії. Він сприяє розвитку вміння прогнозувати події, співвідносити відомі та невідомі факти, висловлювати свої думки, порівнювати та робити висновок.

Запропонуйте школярам намалювати таблицю з двох стовпців «Старт» та «Фініш». На початку вивчення нового матеріалу школярі мають записати у першому стовпчику свої припущення щодо теми уроку, варіанти розв'язання завдання або ж будь-яку гіпотезу. У другому стовпчику учні фіксують свої міркування щодо результатів проведеного експерименту, читання літературного твору тощо. Наприкінці попросіть учнів порівняти зміст двох стовпців і зробити висновок.  

7. «Зіграємо в пінг-понг»

Прийом стане у пригоді під час збирання та аналізу інформації за заданими ознаками. Його можна використовувати під час вивчення будь-якого навчального предмету – для створення інформаційної скарбнички лінгвістичних і математичних понять, особистісних якостей та характеристик літературних героїв або історичних постатей, різних видів тварин та рослин тощо. 

Запропонуйте школярам об'єднатися у 2 групи та визначте для обговорення конкретну тему. Гравці першої команди мають називати назву ознаки, а гравці другої – її значення. На наступному етапі ролі змінюються (2-а команда називає назви, 1-а – значення ознак). 

8. «Поміркувати – обмінятися – вибрати»

Прийом сприяє ефективному засвоєнню знань, залучає до предметної роботи учнів з будь-яким рівнем підготовки. Запропонуйте школярам поміркувати та написати на невеликому аркуші три слова, що стосуються теми уроку або проблеми. Потім вони мають обмінятися аркушем із сусідом, поспілкуватися протягом 2 хвилин, відібрати з отриманих шести слів три найточніших та оголосити їх класу (для зручності фіксуйте «трійки» слів на дошці). Після повідомлення всіх результатів, запропонуйте школярам відібрати з усіх записаних слів три ключових слова та скласти речення. Завдяки цьому прийому можна за короткий час виконати роботу, на яку при звичайних підходах не вистачає навіть уроку.

9. «Протилежність»

Прийом спрямований на формування вміння оцінювати об'єкт із різних позицій та вирішувати суперечності. Озвучте учням певну тему та оберіть будь-який варіант для її обговорення:

 1. Перший учень має озвучити користь запропонованого предмета для обговорення, а наступний - подумати, чим шкідливий варіант, озвучений попереднім учасником. 
 2. Школярі мають об'єднатися у 2 групи – продавців та покупців якогось відомого бренду (можна адаптувати для будь-якого навчального предмета та теми, що вивчається). Мета команди «продавців» – довести переваги «товару», що продається, а команди покупців – його недоліки. 
 3. Учні мають об'єднатися у три групи: «прокурори», «адвокати», «судді». Перша команда відстоює бік звинувачення (шукає мінуси), друга  – захищає (знаходити позитивні риси), а третя – намагається знайти консенсус та вирішити суперечності.
 4. Запропонуйте школярам об'єднатися у дві групи: «генератори» та «критики». Завдання першої групи – без попередньої підготовки придумати якомога більше варіантів вирішення проблеми (заохочуйте дітей не стримувати фантазію та придумувати найнеочікуваніші способи). Завдання другої – вибрати з запропонованих варіантів найбільш реальні.

10.  «Шукаємо оптимальне рішення» 

Універсальний прийом, який можна використовувати для аналізу конкретної навчальної ситуації, проблеми або події. Попросіть школярів поміркувати та заповнити таблицю, яка складається з таких стовпців:

 • ситуація, що склалася;
 • бажана ситуація;
 • фактори, що протидіють;
 • дії (фактори), що послаблюють ситуацію; 
 • підтримуючі сили та фактори (на що можна спертися);
 • дії для посилення. 

11. «Хочу запитати»

Прийом сприяє розвитку вміння ставити запитання та висловлювати своє емоційне ставлення до відповіді. Попросіть школярів розпочинати запитання зі слів «Хочу запитати…». А на отриману відповідь повідомляти своє емоційне ставлення фразою, яка розпочинається зі слів: «Я задоволений….» або «Я незадоволений, тому що…» 

12. «Та невже?»

Прийом сприяє розвитку вміння змістовно формулювати запитання та оцінювати свої знання. Після вивчення навчального матеріалу попросіть школярів скласти до нього перелік запитань (наприклад, 3 репродуктивні та 3 розвивальні питання). Або ж можна урізноманітнити цей процес та запропонувати школярам написати твердження:

 • що залишилося поза програмою, але цікаво дізнатися;
 • ось про це я навіть не підозрював;
 • ось про це поки що не знає ніхто… 

13. «Кольорові поля»

Прийом використовується для створення психологічно комфортної взаємодії вчителя та учнів. Під час виконання письмової роботи запропонуйте школярам виділити поля певними кольорами (ручками або олівцями), які відповідають певному смисловому навантаженню: 

 • червоний – «Будь ласка, перевірте та виправте всі помилки»; 
 • зелений – «Будь ласка, позначте всі помилки, я виправлю сам»;
 • синій – «Вкажіть кількість помилок, я їх сам знайду і виправлю»;
 • чорний – «Не ставтеся, будь ласка, занадто суворо до цієї роботи, я її робив поспіхом» тощо. 

14.  «Об'єктивна оцінка»

Прийом формує вміння об'єктивно та регулярно оцінювати свою діяльність. Після завершення певної роботи (доповіді, індивідуального домашнього або творчого завдання)  попросіть школярів оцінити її якість та поставити собі оцінку. Після вашої перевірки запишіть вашу оцінку через дріб поруч із балом школяра. Запропонуйте їм порівняти два варіанти та довести об'єктивність кожної.  

15. «Вислови своє Я»

Прийом сприяє формуванню уміння оцінювати свою діяльність, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки, осмислювати та усвідомлювати свого досвіду. Перед виконанням перевірочної роботи попросіть учнів повідомити свою думку щодо способу виконання завдання (наприклад, «Я, мабуть, зробив би так…»). Потім, за результатами виконаної роботи, школярі мають повідомити, наскільки їхні очікування збіглися з реальністю (наприклад, «Я провів опитування однокласників та порівняв різні способи розв'язання задачі. Гадаю, що моє рішення було оптимальним і правильним»).


Переглянути Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Переглянути Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Переглянути Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів

Дошка оголошень
[29.11.2022][Різне]
Акція "16 днів проти насильства" (0)
[07.10.2021][Різне]
Дослідження «Удосконалення механізмів публічного управління системою неперервної освіти в умовах інноваційного розвитку суспільства» (0)
[27.09.2021][Виховні заходи]
План проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності» (0)
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [9]
Методичні матеріали [1]
Досвід вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Презентації
Зарубіжна літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Іноземна мова [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Потрібні контакти [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Новий рік 2019 [40]
День Вишиванки 2021 [22]
Уроки доброти [24]
Уроки доброти в нашому ліцеї, які проходили з 3 по 7 жовтня.
Календар
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Дітям
Я маю право!
Для громадян
Державна служба
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН України
Департамент
УЦОЯО
ПАНО
Офіційний вебсайт Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В.Остроградського
Педпреса
Освіта