Економіка

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки

у 2015-2016 навчальному році

У 2015-2016 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному рівні. Учні, які обрали економічний профіль навчання, вивчатимуть економіку на профільному рівні у 10-11 класах.

Відповідно до типових навчальних планів, що перераховані в листі Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015-2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», на вивчення економіки відведено таку кількість годин:

Клас

Кількість годин

за програмою

Кількість годин

на тиждень

11 кл. (рівень стандарту, академічний рівень)

35

1

10 кл. (профільний рівень)

105

3

11 кл. (профільний рівень)

105

3

Навчально-методичне забезпечення з економіки, рекомендоване МОН України до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що  розміщений на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua). Щодо додаткової методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Навчання економіки буде здійснюватися за такими програмами:

Клас

Програма

Збірник

Видавництво

11 кл.

(рівень стандарту, академічний рівень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка»

Збірник програм з економіки (науково-методичний журнал «Економіка в школах України» (спецвипуск, № 3, березень 2013 р.)

ТОВ «Видавнича група «Основа», Харків, 2013 р.

10-11 кл.

(профільний рівень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка»

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень.

Київ, 2010 р.

 

Ці програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua). Запланований розподіл годин за розділами і темами у програмах є орієнтовним. Резервну частину навчального часу вчитель може використовувати на свій розсуд із метою більш глибокого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів.

Програми курсів за вибором і факультативів для учнів основної та старшої школи  розміщені у збірниках «Економіка. Програми  курсів за вибором та факультативів» (Київ, 2010), «Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Ч-І, Ч-ІІ» («Аксіома», 2008) та фахових періодичних виданнях. Програми повинні бути схвалені МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Акценти щодо подальшого впровадження курсу за вибором «Фінансова грамотність»:

  1. навчально-методичне забезпечення курсу для старшої школи поповнилося інтерактивним електронним посібником «Фінансова грамотність», який отримав висновок «Схвалено для в використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО від 28.03.2014 № 14.1/12-Г-480);
  2. розроблена програма курсу для старшої школи на 105 годин (наказ МОН України від 18.09.2014 № 1054);
  3. розроблені програми курсів за вибором для учнів основної школи:

Клас

Курс за вибором

Висновок «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»

5

Родинні фінанси

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-328

6

Фінансово-грамотний споживач

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 329

7

Фінансова культура

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 330

8

Прикладні фінанси

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 331

9

Економіка & фінанси

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 332

  1.      використання вчителями економіки сайту «Програма розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-ІІ)» (http://finrep.kiev.ua/structure/finedu/education_ua.php).

При організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс економіки за програмою «Основи економіки» (автори: Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко) та навчальним посібником «Моя економіка» (автори: Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко).

Ще раз хочемо звернути увагу вчителів на виконання практичних робіт, кількість яких відображена у програмах:

Клас

Кількість практичних робіт

11 кл.

(рівень стандарту, академічний рівень)

7

10 кл. (профільний рівень)

5

11 кл. (профільний рівень)

7

 Тематика практичних робіт вказана в пояснювальній записці до програм. Звертаємо увагу, що практичні роботи обов'язково оцінюються всі (теми яких прописуються у змісті уроку на правій сторінці журналу). Рекомендуємо не оцінювати практичну роботу № 3 (11 клас, рівень стандарту) і № 1 (11 клас, профільний рівень) «Визначення особистої здатності до підприємництва», але обговорити її результати в класі. Практичні роботи оформляються в робочих зошитах, або в зошитах для практичних робіт із друкованою основою, які мають відповідний гриф МОН.

Оцінювання навчальних досягнень учнів учителю здійснювати відповідно до вимог, що затверджені наказом МОН України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»).

Суттєву допомогу для підвищення фахового рівня та у підготовці до навчальних занять учителям економіки також надають фахові періодичні видання та Інтернет-ресурси, авторська творча майстерня учителів економіки «Методи розв’язування задач при навчанні економіки»,  керівником якої є Ворожбит Ніна Миколаївна, учитель економіки Лубенської спеціалізованої школи І-III ступенів № 6.

У 2014 році в 18 областях України, в тому числі і в Полтавській, реалізовувався українсько-польський проект «Уроки з підприємницьким тлом». Результат проекту – посібник «Уроки з підприємницьким тлом: навчальні матеріали», який розміщений на блозі «Проект «Шкільна академія підприємництва – 2» на Полтавщині» (http://saepoippo.blogspot.com).

Із метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді  в області в 2015-2016 навчальному році буде організовано і проведено ІV Чемпіонат області з основ підприємництва «Крок до бізнесу» відповідно до Положення про проведення Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу», затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 17.01.2013 № 19 і зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 29.01.2013 № 7/1943. Рекомендуємо ознайомитися з наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 22.04.2015 № 167 «Про підсумки ІІІ Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу»».

У 2015-2016 навчальному році Міністерством освіти і науки України організовуються:

  • Всеукраїнський турнір юних економістів, питання якого надруковані в періодичному виданні «Географія та економіка в рідній школі» (№ 5, 2015 р.);
  • Інтернет-олімпіада з економіки, умови участі та завдання якої розміщені на сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (www.osvitaodessa.org) (наказ МОН України від 19.06.2015 № 650 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015-2016 навчальному році», лист ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 02.07.2015 № 821 «Про участь у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015-2016 навчальному році»);
  • Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки (наказ МОН України від 12.06.2015 № 629 «Про результати проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році);
  • Всеукраїнський бізнес-турнір для учнів 8-11 класів «Стратегія фірми-2016».

       У 2015-2016 навчальному році залишаються актуальними методичні рекомендації МОН України щодо вивчення економіки у 2012-2013 навчальному році (лист МОН України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»), які розміщені на сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційному збірнику та коментарях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Методист                                                                                 Л. А. Шкоденко

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [8]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник
Календар
Календар України